पं.भीमसेन जोशी यांना भावपुर्ण श्रध्दांजली....


स्वरभास्कर भारतरत्न पं.भीमसेन जोशी यांना भावपुर्ण श्रध्दांजली....

स्वर पंढरी आज पोरकी झाली.... :( :(
पंडीतजींचा फ़ोटो जालावरुन साभार.

2 comments:

aativas said...

आणखी एका युगाचा अंत!

भानस said...

...

भावपूर्ण श्रद्धांजली..... भारतीय शास्त्रीय संगीतातील कोहिनूर हरपला.