कांदे पोहेआता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कांदे पोहे म्हणजे आता लग्न या विषयावर कही लिहनार आहे की काय

पण खर सांगू का मी कांदे पोहे ह्या खाद्य पदार्थावर अगदी मनापासून फ़िदा आहे , कधी कधी वाटत कांदे पोहे हे खर तर राष्ट्रीय खाद्य असायला हव।

लहान असताना आई जेव्हाकांदे पोहे करायची तेव्हा तो दिवस म्हणजे आमच्यासाठी अगदी भाग्याचा असायचा.इतर दिवशी दूध बिस्किट नाही तर उपीटअसा कही तरी बेत असायचा.गरमा गरम पोहे अन त्यावर किसलेले खोबर अन लिम्बू क्या बात है????

असे पोहे खातानाचा आनंद हा अवर्णनीय आहे.जेव्हा इंजीनियरिंग ला होतो तेव्हा ४ वर्षात दिवसाची सुरुवात हो फ़क्त पोहे अन चहा अशीच व्ह्यायाची तय मध्ये कधीही बदल झाला नाही.एक कॉलेजला दांडी पण सकाळी पोहे खाणार नाही हे केवल अशक्यच

आमच्या कोलेजेवर शिवा भाऊ ची टपरी होती आमचे कित्येक उन्हाले अन पावसले तिथे पोहे खान्यात गेले ( त्याचा इतिहास नंतर लिहीनच) ते दिवस आज देखिल खुप मिस करतो.

पुण्यात आल्यानंतरही चांगले पोहे कुठे मिळतात याचाच शोध अगोदर घेतला होता.खाली काही अड्डे सांगतोय की जिथे खुप छान पोहे मिळतात।

१.बिपिन - सह्याद्री हॉस्पिटल जवळ असलेली टपरी।

२.आनंद उडुपी - शनिवार वाडयाजवळ ,कसबा पेठ

३.गौरी शंकर-अलका चौक

४.तिलक-तिलक रोड

५.रामनाथ - बालाजी नगर

तसे खुप आहेत पण आता मला जेवढे लक्षात येत आहेत ते लिहतोय.या पैकी बिपिन चे पोहे टेस्ट केलेच पाहिजे.तिथे मिलनारे पोहे निव्वल अप्रतिम आहेत।

तस् पहिल तर कांदा पोहे म्हणजे यंदा कर्तव्य आहे !!!!!!! या च परवलीचा शब्द.जेव्हा मुलगी पाह्यला जातात तेव्हा कांदे पोहे हा मेनू करायचा हा रिवाज ज्यानी कोणी केला खरच ग्रेट म्हणायला हव.हो की नाही???


बांधकाम क्षेत्र

बांधकाम क्षेत्राचे अचूक वर्णन .

देव अन विश्वास

An atheist professor of philosophy speaks to his class on the problemscience has with God, The Almighty.He asks one of his new students to stand and......

Prof:So you believe in God?

Student:Absolutely, sir।

Prof: Is God good?Student:Sure।Prof:Is God all-powerful?

Student: Yes॥

Prof:My brother died of cancer even though he prayed to God to heal him।Most of us would attempt to help others who are ill. But God didn't.How is this God good then? Hmm? size=2>(Student is silent.)

Prof:You can't answer, can you? Let's start again, young fella। Is God good?

Student:Yes.

Prof:Is Satan good?

Student: No।

Prof:Where does Satan come from?

Student:From....God...

Prof:That's right। Tell me son, is there evil in this world?

Student:Yes॥

Prof:Evil is everywhere, isn't it? And God did make everything। Correct?

Student:Yes।

Prof:So who created evil?(Student does not answer।)

Prof:Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terriblethings exist in the world, don't they?

Student:Yes, sir।

Prof:So, who created them?(Student has no answer।)

Prof:Science says you have 5 senses you use to identify and observe theworld around you।Tell me, son...Have you ever seen God?

Student:No, sir।

Prof:Tell us if you have ever heard your God?

Student:No, sir।

Prof:Have you ever felt your God, tasted your God, smelt your God? Have youever had any sensory perception of God for that matter?

Student:No, sir... I'm afraid I haven't।

Prof:Yet you still believe in Him?

Student:Yes॥

Prof:According to empirical, testable, demonstrable protocol, science saysyour GOD doesn't exist।What do you say to that, son?

Student:Nothing. I only have my फैथ

Prof:Yes। Faith... And that is the problem science has.

Student:Professor, is there such a thing as heat?

Prof:Yes।

Student:And is there such a thing as cold?

Prof:Yes।

Student:No sir। There isn't.(The lecture theatre becomes very quiet with this turn of events.)

Student: Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, megaheat, white heat, a little heat or no heat॥But we don't have anything called cold। We can hit 458 degrees belowzero which is no heat, but we can'tgo any further after that.There is no such thing as cold .. Cold is only a word we use todescribe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy Cold is not the opposite ofheat, sir, just the absence of it .(There is pin-drop silence in the lecture theatre.)

Student:What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?

Prof:Yes। What is night if there isn't darkness?

Student :You're wrong again, sir। Darkness is the absence of something. You canhave low light, normal light, brightlight, flashing light....But if you have no light constantly, you havenothing and it's called darkness, isn't it? Inreality, darkness isn't. If it were you would be able to make darknessdarker, wouldn't you?

Prof:So what is the point you are making, young man?

Student:Sir, my point is your philosophical premise is flawed।

Prof:Flawed? Can you explain how?

Student:Sir, you are working on the premise of duality। You argue there islife and then there is death, a good God and a bad God. You areviewing the concept of God as something finite, something we canmeasure. Sir, science can't even explain a thought॥ It useselectricity and magnetism, but has never seen, much less fullyunderstood either one.To view death as the opposite of life is to beignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing.Death isnot the opposite of life: just the absence of it.Now tell me, Professor.Do you teach your students that they evolvedfrom a monkey?

Prof:If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do।

Student:Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?(The Professor shakes his head with a smile, beginning to realizewhere the argument is going।)

Student:Since no one has ever observed the process of evolution at work andcannot even prove that this process is an on-going endeavor, are younot teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but apreacher? (The class is in uproar।)

Student:Is there anyone in the class who has ever seen the Professor's brain?(The class breaks out into laughter॥)

Student: Is there anyone here who has ever heard the Professor's brain, feltit, touched or smelt it? No one appears to have done so। So, accordingto the established rules of empirical, stable, demonstrable protocol,science says that you have no brain,sir.With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?(The room is silent. The professor stares at the student, his faceunfathomable.)

Prof:I guess you'll have to take them on faith, son।

Student:That is it sir... The link between man & god is FAITH । That is allthat keeps things moving & alive.

this is a true story, and thestudent was none other than................. APJ Abdul Kalam , the former president of India .

खुप दिवसानंतर काल निवांत वेळ होता तेव्हा कधी नव्हे ते सकाळी पेपर वाचायला घेतला ( रोज तसा रात्रीच वाचतो )तर समजल की आज महिला दिन आहे।त्यावरील 2-3 लेख वाचले अन त्यानंतर दूध घ्यायला तसाच बाहेर पडलो।थोड़ा फिरण्याचा मूड आला म्हणुन तसाच फिरायला निघालो मी मनात महिला दिनाचा विचार करत होतो तोच एक महिला कचरा वेचताना दिसली तेव्हा मनात विचार आला खरच आपण महिला सबलिकरानाचा उदो उदो करतोय हा कितपत खरा आहे ?? पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलाना सामावून घेतले आहे???

जर तस असेल तर महिलांवर होणारे अत्याचार ,शोषण त्यांचे जाणारे बळी हे सार कश्याच प्रतिक आहे??आजच्या साबलिकरनाच्या युगात खरच आपली आई,बहिन,मुलगी जेव्हा कॉलेज ला किंवा जॉब ला जातात तेव्हा खरच त्या सुरक्षित असतात याचा आपल्याला पूर्ण विश्वास आहे???

बस मधून जाताना,बागेत फिरताना एवढच काय तर रस्त्यावरून चालताना सुद्धा महिला स्वतःला एका वाईट नजरेपासून बचाव करत असतात.अशे किती तरी प्रसंग आपल्यासमोर घडतात पण ते सार आपल्याला इतके सवयीचा झाल आहे की आपल्याला त्याकडे लक्ष द्यायला पण वेळ नाही।

आम्ही महिलना समान हक्क दिलाय म्हणजे नक्की काय केले आहे?? हा प्रश्न मला खुप वेळा पडतो.अन सगळ्यात महत्वाच म्हणजे अरे तुम्ही हक्क देणारे कोण??आज कोणतीही जाहिरात असो ती एका सुंदर स्त्री शिवाय पूर्ण होते का?? हाच समान हक्क??लाख रुपये कमावानारी आजची स्त्री घरी आल्यावर तिला घरची काम करावीच लागतात त्यातून त्याना कधी सुट्टी आहे का??या उलट पुरूष कामावरून घरी आला की त्याला फ़क्त आराम हवा असतो अन प्रत्येक गोष्ट मनासारखी हावी असते अन तस नसेल तर आरडाओरडा करायला साहेब रिकामे!!!! मग आता सांगा हा कसला समान हक्क???

जेव्हा कधी कुठे महिलेवर अत्याचार होतो तेव्हा आम्ही न्यायालय उभारतो ,पुरावे जमावतो पण शेवटी न्याय मिलतो की नाही हे आज पर्यंत मला तरी माहित नाही कारन फ़क्त अत्याचार झाल्याची बातमी असते २ -३ दिवस पेपर ला लेख येतात ,मोर्चे निघतात,अन आरोपी काही दिवसानी मुक्त होतात.पण तिच्या आयुष्याच काय?? आम्ही कधी विचारच करत नाही?? का काय गरज aahe ???

आज ही वेश्या वस्तीत किती तरी महिलना फसवून आनल जात त्यांच्यावर नको ते अत्याचार केले जातात की ज्यांची आपल्याला कल्पना पण नही??? जिथे आम्ही स्त्रीला लक्ष्मी,सरस्वती मानतो तितेच त्याच संस्कृतीत आम्ही तरुण महिलाना भर रस्त्यात,बागेत संस्कृति रक्षानाच्या नावाखाली मारतो ???

मग कास बदलेल हे सार ?? काय करायला हव??? मी खुप आशावादी आहे कधी तरी हे चित्र बदलेल याचा मला विश्वास आहे.मला वाटत प्रत्येकाने आपल्यापासून सुरुवात केलि तर नक्कीच हे सगल बदलेल गरज आहे ती फ़क्त इच्छाशक्ति ची।

फेरीवाला अन एक अपघात

शनिवारी नेहमीप्रमाने मी गावी निघालो होतो.दुपारी ३.०० ची बस होती.खुप उन्ह होत तेव्हा विण्डो सीट हावी होती पण नेहमीप्रमाने पोपट झाला.गाड़ी सुटायला तसा अवकाश होता पण गर्दी खुप होती.प्रत्येकजन आपल्या विचारात गुंग होते तेवढ्यात नेहमीप्रमाने शेंगादानेवाला आपल्या प्रसिद्ध आवाजात ओरडत निघाला गाडीत त्याने संपूर्ण फेरी मारली पण सगले जन इतके विचारात गुंग होते की त्याच्या कड़े कोणीच लक्ष दिले नाही त्याने तो खुप नाराज झाला शेवटी तो अचानकच खुप मोठ्याने ओरडला अरे शेंगादाने घ्या। । । । त्याक्षणी सर्वांच लक्ष त्याच्याकडे गेले.मला त्याच हे वागन खुप अनापेक्षित अस होत मला,मी त्याला काही विचारणार त्या अगोदरच तो म्हणाला मी अगदी शांतपणे गेलो तर कोणीच लक्ष दिले नाही अन मी मोठ्याने ओरडलो तर सगले लक्ष द्यायला लागले.त्या बरोबर सर्वजन हसले,अन तो पण आता खुष झाला कारन क्षणभर तरी त्याने सर्वाना हसवल होत.त्या नंतर प्रत्येक जन आपल्या विचारात गुंग झाले,पण काही केल्या माझ्या मनातून तो शेंगादाने वाला जात नव्हता मी नकळत त्याचा विचार करत होतो.त्याच्या आयुष्यात तस् पाहिल तर दुख असेल पण तरी ही तो किती आनंदी होता अन सर्वांच्या आयुष्यात आनंदाची उधलन करत होता.तस् पहिल तर किती छोटा प्रसंग होता पण खुप काही शिकवून गेला.पण यातून माला एक जाणवल आपण खरचइतके भावनाशुन्य खालो आहोत का की आपल्याला जेव्हा कोणीतरी खुप ओरडा करतो तेव्हाच आपण लक्ष देतो.रोजच्या जीवनात किती तरी गोष्टी असतील की ज्याआपण दुर्लक्ष करतो.असाच मी विचार करत होतो तेवढ्यात अचानक गाड़ी थांबली बाहेर पहिल तर खुप भयानक अपघात झाला होता,रस्त्यावर रक्तचा सडा होता,जीप आणि बसची टक्कर झाली होती,जीप मधील सर्व प्रवासी मरण पावले होते तर बस मधील काही जन जख्मी जाले होते.आमची बस जरावेल तिथे थांबली अन तशीच पुढे निघाली, आम्ही काहीच करू शकत नव्हतो,चालकाने शक्य ती मदत केलि अन तो निघाला .आता मात्र मी त्या मरण पावलेल्या लोकांचा विचार करू लागलो,कोण असतील ,त्यातील कोणावर तरी समपूर्ण घराची जबाबदारी असेल त्याच्या मागे आता त्याच्यावर अवलंबून असणार्या लोकांच काय??? खुप सारे प्रश्न मनात होते तसाच विचार करत माझ गाव कधी आल ते समजलाच नाही।
मी तसाच घरी निघालो एव्हाना संध्याकाळ झाली होती,माझ्या डोळ्यासमोरून तो अपघात काही जात नव्हता.मी जेव्हा माझ्या घ्रराजवल पोहचलो तेव्हा माझे बाबा माझी वाट बघत बाहेर ओट्यावर बसले होते,त्यांच्याकडे पाहिले तर ते मला पाहून खुप खुश झाले होते अन त्या वेळीच मला विचार आला तो त्या अपघातात मरण पावलेल्या लोकांच्या घरचा ते पणआपल्या प्रियाजनाची अशीच वाट बघत असतील पण ?????????????????????
आता नकळत मला आतून खुप दुख अन अस्वस्थ झाल होत कारन त्या लोकांच्या दुखची मी कल्पना देखिल करू शकत नव्हतो.मन अगदी सुन्न झाल होत।
एक शेंगादानेवाला अन एक अपघात किती विरोधाभास असणारे प्रसंग मी अनुभवले होते पण शेवटी याला जीवन ऐसे नाव.ते चालूच असणार .