मला आवडलेली पुस्तके.

 ----------------------------------------------------------------------------------------
१. ययाति - वि. स. खांडेकर
२. पानिपत - विश्वास पाटील
३. अमृतवेल - वि. स. खांडेकर
४. महाश्वेता - सुधा मुर्ती
५. पार्टनर - वपु काळे
३.पांगिरा - विश्वास पाटील
४.झाडाझडती - विश्वास पाटील
५.संभाजी -विश्वास पाटील
६.समांतर - सुहास शिरवळकर.
७.मंत्रावेगळा - ना.स.इनामदार
८.शहेनशहा - ना.स.इनामदार
९.स्पाउज - शोभा डे.
१०.कोसला - भालचंद्र नेमाडे
११.एक होता कार्वर - वीणा गवाणकर.
१२.ब्र - कविता महाजन.
१३. आपण सारे अर्जुन - व.पु.
१४.बकुळा -सुधा मुर्ती.
१५. स्वामी
१६.राधेय
१७.युगंधर
१८.पुर्णिया - अनिल अवचट